Hemtjänst Stockholm

Trygg och serviceinriktad hemtjänst

Vi hjälper dig
där hemma

BEHÖVER DU HJÄLP I HEMMET – DÅ ÄR VI FÖRETAGET FÖR DIG

Vi är företaget för dig  som behöver hjälp i hemmet. Vi erbjuder kompetent och serviceinriktad hemtjänst i Stockholm. Tjänsterna utförs enligt biståndsbeslut från kommun. Vid sidan av hemtjänsten så erbjuder vi även ett flertal RUT-tjänster.

Vi har arbetat inom vård- och omsorg i 16 år. Det gör att vi har den erfarenhet som kan skapa trygghet för dig. Vår personal har kunskaper i flera olika språk och är väl förtrogna med olika kulturer. Det gör att vi kan anpassa oss efter våra kunders behov.

Många bra skäl att välja oss för din hemtjänst i Stockholm

Det finns många mycket goda skäl att välja oss för din hemtjänst i Stockholm. Vår långa erfarenhet, våra stora kunskaper och vår servicekänsla har gjort att vi i lagom takt växt och kunnat utveckla en stark verksamhet som utvecklas varje dag. Här är några stora fördelar med att vända sig till oss:

  • Vår personal står under kollektivavtal, något som underlättar en bra arbetsmiljö och ger trygga och motiverade medarbetare.
  • Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och uppfyller alla de höga krav som ställs av Stockholms Stad.
  • I en nyligen publicerad undersökning fick vi höga betyg när det gällde kundnöjdhet.
  • I vår verksamhet har vi starkt fokus på kost och matlagning. En näringsrik, hälsosam och god kost är en viktig grund i våra kunders välbefinnande.
  • Vi har djupa kunskaper om de olika sjukdomar som ofta drabbar äldre människor. Detta gör att vi är väl förberedda och vet vilka åtgärder som bör vidtas om du drabbas av en sjukdom.
  • Vi ser alltid till att ha en bra relation med de olika kommunernas biståndshandläggare.
  • Vår personal är grundstommen i verksamheten. Därför lägger vi stor vikt på att rekryteringsprocessen ska vara noggrann vid nyanställning. Vi är exempelvis mycket noga med att vår personal ska behärska svenska språket på ett fullödigt sätt.
  • Kontinuiteten är en annan grundsten i vår hemtjänst i Stockholm. Vi håller våra tider och försöker i möjligaste mån se till att samma personal kommer hem till kunden vid varje tillfälle. Vi vill undvika den otrygghet det innebär att få träffa nya personer hela tiden.
  • Vår personal är alltid motiverad att utföra ett bra jobb, och vi arbetar för att ha en bra sammanhållning på arbetsplatsen.
  • Vi sköter alltid tvätt och våra kunders kläder på ett noggrant och professionellt sätt.

 

Vi arbetar hårt för att förenkla din vardag

Vi arbetar alltid hårt för att vara ett stöd i kundens vardag. Ett mål är att du ska kunna bo kvar hemma i din egen bostad så länge som möjligt. Genom att hjälpa dig med livet i ditt eget boende så vill vi skapa trygghet, trivsel och bekvämlighet på ålderns höst. Oavsett hur din fysiska status, sjukdomsbild och mentala förutsättningar ser ut så jobbar vi hårt för att du ska få ett så fint liv som möjligt.

Din delaktighet i hemtjänsten är också mycket viktig för oss.  För att din hemtjänst i Stockholm ska passa dig så bra som möjligt så ser vi till att du får den hjälp du behöver och förtjänar. En person i vår personal är kontaktpersonen som är med i planeringen för att du ska få en så specialanpassad och kvalificerad hemtjänst som möjligt.

Är du i behov av hemtjänst i Stockholm? Vänd dig till oss – i vår hemtjänst finns stor erfarenhet och kompetens.

Behöver du hjälp i hemmet? Vi erbjuder kompetent och personlig hemtjänst i Stockholm.