Hemtjänst Stockholm

Trygg och serviceinriktad hemtjänst

Om oss

KOMPETENT BEMANNING INOM VÅRDSEKTORN

Vi grundades för 16 år sedan. Vår inriktning var då att hyra ut personal inom vårdsektorn, som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med mera. På senare år har vi på ett lyckat och framgångsrikt sätt bemannat verksamheter från norr till söder. Kommuner, landsting och privata aktörer har alla dragit nytta av vår kompetens, inte minst i Stockholm.

Vår vision när det gäller hemtjänst är att vi ska vara ett ledande företag inom branschen i Stockholmsregionen. När det gäller hemtjänst är affärsidén att erbjuda hemtjänst, avlösning och ledsagning enligt de värdegrunder som uppdragsgivaren har satt upp. Vi har särskilt fokus på kunder med demens och psykisk ohälsa.

Vår verksamheter växer. Det är viktigt för oss är att vi nyetablerar oss i en takt som gör att vi kan bibehålla en hög kvalitet. För närvarande är vår utveckling främst inriktad på hemtjänst och vårdbemanning.

 

 

 

Behöver du hjälp i hemmet? Vi erbjuder kompetent och personlig hemtjänst i Stockholm.