Hemtjänst Stockholm

Trygg och serviceinriktad hemtjänst

Hemtjänst

HEMTJÄNST KRÄVER ETT BISTÅNDSBESLUT

Hemtjänst kan du få efter ett biståndsbeslut från kommun. Det innebär att du får hjälp med de viktigaste vardagssysslorna. Hygien, på- och avklädning, städ, tvätt, handla, bankärenden mm. Tillagning av mat och leverans av matlådor ingår självklart också, liksom social närvaro och uppfriskande promenader.

  • Ledsagning till olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Besök på simhallen, bio, en middag på restaurant eller ett museibesök. Även vid resor, korta eller långa, kan vi erbjuda ledsagning. Behoven utreds tillsammans med en biståndshandläggare.
  • Avlösning. Detta innebär att vi avlastar en annan vårdgivare i sin syssla när arbetsbelastningen av någon anledning blivit för hög. Avlösning beviljas huvudsakligen familjer som har barn med en funktionsnedsättning, men den kan även beviljas till vuxna.
  • Vi kan erbjuda hår- och fotvård, samt även massage, i hemmet.
  • Vi kan erbjuda extra omsorg och personlig omvårdnad om det behövs.
  • Storstädning, fönsterputs, vindsröjning och andra specifika städtjänster. Dessutom kan vi hjälpa till med trädgårdstjänster.
  • Vi hjälper gärna till med morgontidningsläsning för den som har svårt att läsa.

Utöver detta så kan man även köpa ett flertal olika tilläggstjänster, se tjänster.

Vi lyssnar alltid på kunden

Utöver detta så lyssnar vi förstås på kundens speciella önskemål och gör vårt bästa för att hjälpa till med andra saker. Flexibilitet är ett viktigt ledord för oss.

Vi har även en nattpatrull, som har jour på obekväma tider. Patrullen åker iväg på planerade nattliga kundbesök, men rycker också ut omedelbart på trygghetslarm. Behöver du inplanerade nattbesök eller trygghetslarm, hör då av dig till oss så kan vi hjälpa dig.

Den personliga kontinuiteten är en viktig grundpelare för oss. Vi kan ställa upp dygnet runt med kort varsel. Vi arbetar alltid efter ett så kallat jag-stödjande arbetssätt, även när vi arbetar med personer som lever under mycket svåra förhållanden.

Ta kontakt med biståndshandläggaren

Vill du ha någon form av hjälp med hemtjänst oss? 

Så här går det till. Det är biståndshandläggaren på kommunen som bestämmer hur mycket hjälp du har rätt till. Du själv bestämmer dock hur mycket hjälp du vill ha – och vem som ska utföra den.

Har du redan en biståndsbedömning – be din handläggare kontakta oss. Din avgift för hemtjänsten påverkas inte av ditt val av utförare, den är samma och betalas direkt till kommunen.

Tät kontakt med de närstående

Hos oss är vi mycket noga med att alltid följa brukarens önskemål och handläggarens beslut. Vi ser alltid till att hålla en kontinuerlig kontakt med närstående och ger dem stöd. Det ska alltid vara enkelt för en närstående att få kontakt med oss.

Vi arbetar dessutom för att skapa en trygg känsla av sammanhang i vardagen för personer som är klara för utskrivning från sjukhus, personer vars hemmiljö av någon anledning har havererat och personer med diagnoser av neuropsykiatrisk typ som autism och ADHD.

För att på bästa sätt skapa en positiv och trygg miljö för personer med stress, otrygghet och demens så försöker vi skapa en lugn miljö, där vi arbetar med att allt ska vara så lugn och lättbegripligt som möjligt.

Personalen får kompetent handledning

Vår personal får dessutom kvalificerad handledning. Den ges av distriktssköterska och psykiatrisköterska som har lång erfarenhet av hur man anpassar hemtjänsten till olika former av diagnoser. Vår höga personalkontinuitet och kompetens kommer att ge dig som hemtjänsttagare både trygghet och stort eget inflytande.

Vi har kollektivavtal för personalen och är dessutom certifierade enligt ISO 9001:2008.

Behöver du hjälp i hemmet? Vi erbjuder kompetent och personlig hemtjänst i Stockholm.